TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Năm 2022, Hạn chế tối đa thanh tra tại doanh nghiệp

Ngày 27/9/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định số 1067/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ LĐTBXH và văn bản số 3270/LĐTBXH-TTr về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022. Để triển khai đúng định hướng của Bộ trưởng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19, Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH đề nghị Sở LĐ-TB-XH các địa phương hạn chế tối đa các cuộc thanh tra tại doanh nghiệp. Cụ thể, các địa phương không tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chỉ tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản… Công tác thanh tra chuyên ngành năm 2022 sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực: bảo hiểm xã hội;  an toàn vệ sinh lao động; người có công; trẻ em, giáo dục nghề nghiệp.

Các lĩnh vực khác như phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội, quản lý cai nghiện ma túy, giảm nghèo… sẽ được lựa chọn để xây dựng kế hoạch thanh tra.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ lao động thương binh xã hội – 28/9/2021

Đăng ký Hội viên miễn phí