Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Tư vấn quản lý hóa chất

 

Mục tiêu

E&H triển khai gói dịch vụ “Tư vấn hóa chất” – một mô hình dịch vụ cần thiết giúp cho doanh nghiệp có thể cập nhật, nắm bắt, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Việt Nam.

Chi tiết dịch vụ

  • Khảo sát và nghiên cứu thị trường hóa chất

 

 

  • Tư vấn hóa chất

 

 

 

 


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký Hội viên miễn phí