Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Tư vấn quản lý hóa chất

 

Mục tiêu


Hóa chất là một trong những nguyên liệu đầu vào không thể thiếu trong sản xuất công nghiệp và các lĩnh vực khác. Quản lý hóa chất tại Việt Nam theo quy định hiện hành bao gồm tất cả các công đoạn của vòng đời hóa chất: nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển và thải bỏ.

Dịch vụ “Tư vấn quản lý hóa chất” là một mô hình dịch vụ tư vấn toàn diện trong lĩnh vực hóa chất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hồ sơ thủ tục và các yêu cầu quản lý khác trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất tại Việt Nam.

 


Gói tư vấn hóa chất thường niên


1. Báo cáo định kỳ (Gói cơ bản)

 • Báo cáo cập nhật các thông tin về quy định, chính sách liên quan đến quản lý hóa chất tại Việt Nam
 • Phân lượng: ~6 trang / báo cáo
 • Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Nhật

2. Tư vấn giải đáp Q&A (Gói cơ bản)

 • Giải đáp các vướng mắc về tuân thủ quy định hóa chất tại Việt Nam
 • Phạm vi giải đáp: các quy định về hóa chất, hải quan (xuất nhập khẩu)
 • Hình thức: email, điện thoại, họp trực tuyến.
 • Thời lượng: 2h/tháng
 • Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Nhật

3. Rà soát tài liệu (Gói nâng cao)

 • Phiếu an toàn hóa chất (SDS), nhãn hóa chất
 • Kết quả phân loại hóa chất
 • Hồ sơ quản lý hóa chất độc, tiền chất công nghiệp
 • Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia
 • Kế hoạch / Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, …

     ※  Báo giá riêng cho số lượng lớn tài liệu

※ Sửa đổi SDS, nhãn; Chuẩn bị báo cáo; Quản lý thông tin hóa chất không được bao gồm trong gói này

 


Hỗ trợ giấy phép hóa chất

 

Chúng tôi hỗ trợ xin giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Việt Nam. Tùy theo đặc điểm nguy hiểm, sản xuất, kinh doanh hóa chất phải có giấy phép như sau:

 1. Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp có điều kiện
 2. Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp hạn chế

※ Đối tượng của hóa chất có điều kiện và hạn chế được xác định theo Phụ lục I và II Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Quy trình:

1. Kiểm tra thông tin hóa chất

Kiểm tra thông tin và tài liệu liên quan đến hóa chất (SDS, v.v.) do khách hàng cung cấp.

2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Lập hồ sơ, tư vấn kho hàng nguy hiểm, huấn luyện an toàn hóa chất, v.v.

3. Nộp & Kiểm tra

Nộp hồ sơ, hỗ trợ trong quá trình thẩm tra hồ sơ hoặc tại chỗ của cơ quan chức năng

4. Hỗ trợ phê duyệt giấy phép

Tuân theo sự phê duyệt cuối cùng của cơ quan chức năng. Hỗ trợ cho những lo ngại về các giấy phép hóa chất

 


 Hỗ trợ kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố

 

Chúng tôi hỗ trợ chuẩn bị kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố cho các khách hàng sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm hóa chất nguy hiểm. Trước khi bắt đầu dự án, cần có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hóa chất mục tiêu

 • Các chất trong danh sách hóa chất nguy hiểm hoặc hỗn hợp
 • Kho lưu trữ hóa chất trên mức tối đa cho phép

Quy trình

- Trước khi bắt đầu dự án

 • Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo kế hoạch
 • Gặp gỡ cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra

- Sau khi bắt đầu dự án

 • Hỗ trợ kiểm tra hóa chất bởi cơ quan có thẩm quyền
 • Hỗ trợ chương trình đào tạo an toàn hóa chất

Tư vấn về Danh mục Hóa chất Quốc gia Việt Nam (NCI)

 

- Bạn không biết cách đăng ký hóa chất vào NCI?

- Bạn không biết tại sao hóa chất đã đăng ký của bạn lại không được chấp nhận?

- Bạn muốn biết trạng thái hiện tại của NCI?

- Bạn muốn biết về lịch trình và các quy định về quản lý NCI?

 

E&H hỗ trợ toàn diện liên quan đến Danh mục Hóa chất Quốc gia Việt Nam (NCI)


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký Hội viên miễn phí